Access ile Bazı Sorgu Örnekleri

   Bir önceki makalemde sorguların çoğuna değinmeye çalıştım Acess ile ilgli makale yazacağımıda belirtmiştim. Aslında bakarsanız Acess notlarıma bakınca çoğu sorguya diğer tarafta değinmişim sonuçta genelde sistem sorguları hariç hepsi çalışıyor nerdeyse bu makaleyi yazmasam mı diye düşünmedim değil sonuçta değinecek fazla bişey kalmamış nerdeyse. Ama yine ufa bir makale olacak yine okul yıllarımdan kalan notlarımı paylaşmaya karar verdim kısa bir makale olacak ama yine işe yarar bir makale olacağı kanatindeyim umarım işinizi görecektir....
MICROSOFT ACCESS DERS NOTLARI

Veri türleri
Ø  Metin: Alfabetik ve sayısal türde her türlü bilgi girilebilen alan türüdür. En fazla 255 karakter bilgi alır.
Ø  Not: Bir tablo alanı için metin türünün uzunluğu yetmiyorsa Not türü seçilebilir. Bu tür alanlara 65535 karaktere kadar bilgi girilebilir.
Ø  Sayı: Tabloda üzerinde işlem yapılabilecek sayısal değerlerin girilebileceği alan türüdür. Sayısal alanların alan boyutunu belirlerken aşağıdaki boyut türleri seçilebilir :
Ø  Tarih/Saat: Tarih ve saat türündeki bilgiler için tanımlanır.
Ø  Para birimi: Parasal değerler için tanımlanır. Bu tür alanlara 15 basamak tamsayı, ondalıktan sonra da 4 basamak bilgi girilebilir.
Ø  Otomatik sayı: Bu tür alandaki sayı değeri girilen her kayıtta otomatik olarak artar.
Ø  Evet/Hayır: Mantıksal alan türüdür. İki ihtimalli bilgiler için kullanılır. Örneğin; Askerliğini yaptı/yapmadı, disiplin cezası var/yok gibi.
Ø  Köprü: Internet üzerinden bağlantı kurulacak web adresleri girilecekse bunun için köprü türü alan tanımlanır. Bu alandaki bilgiye tıklandığında eğer internet bağlantısı varsa belirtilen web adresine gidilebilir.
Ø  OLE nesnesi: Veritabanına resim, ses, film gibi nesnelerin eklenmesi için kullanılır.
Giriş Maskesi

KARAKTER
İŞLEVİ
0
Sadece Rakam girişi yapılır. Boşluk kullanılamaz ve giriş zorunlu.
9
Sadece Rakam, boşluk kullanılır ve giriş zorunlu değil
#
Tek bir rakam veya boşluk girilmesi için kullanılır. Giriş zorunlu değildir.
L
Sadece harf girişi yapılır. Boşluk kullanılmaz, Giriş Zorunludur.
?
Sadece harf girişi yapılır. Boşluk kullanılır, Giriş Zorunlu Değil.
A
Harf ve rakam girişine izin verir. Boşluk kullanılmaz, Giriş Zorunludur.
a
Harf ve rakam girişine izin verir. Boşluk kullanılır, Giriş Zorunlu Değil.
&
Herhangi bir karakter girişi yapılabilir. Giriş Zorunludur.
C
Herhangi bir karakter girişi yapılabilir. Giriş Zorunlu Değil.

SORGU KULLANIMLARI

1)      Select * from kimlik where nufus_ili between 1 and 15
2)      Select * from kimlik where nufus_ili in (1,4,6,8)
3)      Select * from kimlik where ad like ‘*as*’
4)      Select * from kimlik where ad like ‘[a-f]*’ => bas harfi a ‘dan f yekadar ki harflerle olan
5)      Select * from kimlik where ad like ‘[a-f][!k-m]???’ => 5 karekterli ve bas harflerı
6)      Select * from kimlik where ad is null => adı bos olan alanlar
7)      Select adı,2011-format(d_tarih,”yyyy”) as yas from kimlik where len(ad)<8

Insert into iller (il_kod,il_adi) values (83,”Ankara”)
Update iller Set il_adi=”Lezgin” where il_kodu=83
Delete from iller where il_kodu=83                                               TABLO OLUSTURMAK

CREATE table isim (alan_adi veri_tipi, alan_adi veri_tipi,unique(birincil alanlar))
CREATE table isim (alan_adi veri_tipi, Constraint isim Primary key(birincil alanlar))

ALTER table isim add alan_adi veri_tipi è tabloye yeni alan ekleme
ALTER table isim drop column alan_adi è tablodan alan silme
ALTER table isim alter column alan_adi veri_tipi è tablodaki alani güncelleme

            ALTER table isim add primary key( alan_adi , alan_adi) è tabloya birincil anahtar eklemeUNION ALL

select * from (
SELECT r.Arm_ID,r.Arm_Tarih,r.Arm_Aciklama,r.Arm_Cesit,r.Arm_Link,k.user_name  from Arama as r,users as k where r.Arm_Firkod=58 and k.user_ID=r.Arm_UserID  order by r.Arm_Tarih, r.Arm_ID
UNION ALL
SELECT TB_Otosayi,Tb_Tarih,Tb_Ozelkod,101 as Cesit,'' as Datayol ,Tb_User   from  TeklifB  where Tb_Firkod=58 ) order by Arm_Tarih, Arm_ID


iiF Kullanımı

Select iif( alan = 0, "Sevk Edilmemiş","Sevk Edilmiş" ) as alan  from Tablo


Bu makaleminde sonuna geldik umarım işinizi görmüştür .... Bir sonraki makalemde görüşmek dileği ile ...Hiç yorum yok:

Yorum Gönder